Inhämta, processa och distribuera erfarenheter

  • Erfarenheter ska inhämtas från specificerade källor.
  • Relevanta ärenden ska väljas ut genom en definierad urvalsprocess.
  • Utvalda erfarenheter ska värderas vid återkommande möten med värderingsgruppen och dokumenteras i Norderfs databas.
  • Erfarenheterna ska distribueras till Norderfs medlemmar via Norderf rapport.

Verka proaktivt

Att verka proaktivt genom att fortlöpande följa upp förutbestämda trender och avvikande resultat som rapporteras till medlemmarna.

Uppföljning

Uppföljning av verksamheten ska göras fortlöpande mot förutbestämda indikatorer och redovisas i kvartals- och årsrapportering till Styrgruppen. Till indikatorer kopplas nyckeltal och gränsvärden.