Kontakt

E-post: Staben@Norderf.org

Representanter
i Norderfs Styrgrupp

FKA Lisa Adill (ordförande), ersättare Helena Arneberth
OKG Åsa Bergfors (vice ordförande)
KSU Mikael Lundh, ersättare Maria Skogqvist
RAB Christian Brinck
TVO Otto Inkinen, ersättare Janne Wahlman
SKB Christina Mattsén

Fredrik Nordenadler, Norderf Föredragande
Peter Ruzsits, Norderf Föredragande

Norderfs Förvaltningsgrupp

TVO Saku Latokartano, ersättare Rami Laaksonen
OKG Mats Bergman
RAB Madeleine Eriksson och Tommy Petersson
SKB Jan Ring
FKA Anders Larsson
Norderf Fredrik Nordenadler
Norderf Peter Ruzsits,