Kontakt

E-post: Staben@Norderf.org

Representanter
i Norderfs Styrgrupp

Mikael Lundh (ordförande), KSU Ersättare Maria Skogqvist
Linda Törnström (vice ordförande), SKB
Lisa Adill, FKA
Otto Inkinen TVO, Ersättare Janne Wahlman
Susanne Thernström (tillförordnad), RAB
Michael Axén, OKG

Mats Jönson, Norderf Föredragande
Peter Ruzsits, Norderf Föredragande

Norderfs Förvaltningsgrupp

Niklas Siipola, TVO, Ersättare Jukka Vastamäki
Mats Bergman, OKG
Tommy Pettersson, RAB
Jan Ring, SKB
Bo Falk, FKA
Mats Jönson, Norderf
Fredrik Nordenadler, Norderf
Peter Ruzsits, Norderf