Kontakt

E-post: Staben@Norderf.org

Representanter
i Norderfs Styrgrupp

Mikael Lundh (ordförande), KSU Ersättare Maria Skogqvist
Susanne Thernström (vice ordförande), RAB
Lisa Adill, FKA Ersättare Helena Arneberth
Otto Inkinen, TVO Ersättare Janne Wahlman
Christina Mattsén, SKB
Åsa Bergfors, OKG

Fredrik Nordenadler, Norderf Föredragande
Peter Ruzsits, Norderf Föredragande

Norderfs Förvaltningsgrupp

Niklas Siipola, TVO, Ersättare Jukka Vastamäki
Mats Bergman, OKG
Tommy Pettersson, RAB
Jan Ring, SKB
Bo Falk, FKA
Fredrik Nordenadler, Norderf
Peter Ruzsits, Norderf